Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

O Ośrodku

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu jest placówką oferującą dzieciom i młodzieży możliwość wszechstronnego rozwoju i nauki na wszystkich etapach edukacyjnych.

Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i sportowym, bardzo dobrze wykształconą kadrą oraz ciekawą ofertą zajęć i kierunków kształcenia.

Mocne strony Ośrodka:

 • Małe oddziały/klasy – w zależności od placówki od 1-12 uczniów w oddziale/klasie,
 • Profesjonale pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych wyposażone w tablice interaktywne,
 • 7 pracowni komputerowych,
 • Atrakcyjna przestrzeń zewnętrzną – plac zabaw, siłownia, altana,
 • Dom mieszkalny dla uczniów Ośrodka – pokoje 2 osobowe,
 • Główny budynek szkolny to budynek parterowy – bez żadnych barier architektonicznych, Dom Mieszkalny wyposażony w windę,
 • „Tylewiczówka” – atrakcyjne miejsce w przestrzeni szkoły,
 • Każdy oddział posiada wychowawcę, II wychowawcę i opiekę psychologa/pedagoga,
 • Wsparcie w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej – dyżur psychologa i pedagoga
 • IPET – stworzony przez zespół specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla każdego ucznia,
 • Wsparcie dla uczniów w postaci godzin rewalidacyjnych,
 • Liczne wyjazdy/wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, wyjazdy sportowe, konkursy,
 • Ciekawe koła zainteresowań,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Bez Barier” – ciekawa oferta zajęć sportowych dla uczniów,
 • Klasa sportowa w Liceum Ogólnokształcącym – Boccia – sportowa dyscyplina paraolimpijska,
 • Bardzo dobre zaplecze sportowe z salą gimnastyczną i siłownią,
 • Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym w zawodach: monter elektronik, elektryk, technik informatyk i technik archiwista.

Najważniejsze zasady naszej Placówki:

 • organizujemy naukę zawodu w szkołach branżowych i średnich według indywidualnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych,
 • traktujemy siebie nawzajem z godnością, szacunkiem i uczciwością
 • cenimy otwartą obustronną komunikację.

Wartości stanowiące podstawę działalności Ośrodka:

 • bardzo dobra jakość nauczania i wychowania,
 • klimat życzliwości,
 • promocja zdrowego trybu życia, aktywnej rehabilitacji,
 • uznanie, ze Szkoła jest Wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.