Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu

Doradca metodyczny

Hanna Kaczmarek

doradca metodyczny szkół specjalnych i klas integracyjnych

Zakres współpracy

  • konsultacje dydaktyczne, metodologiczne
  • wsparcie środków i form pracy nauczyciela
  • obserwacje lekcji
  • konsultacje planów rozwoju zawodowego nauczycieli
  • wspomaganie sieci współpracy

kontakt 693 627 532

doradca.kaczmarek@odnpoznan.pl