Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu

Oferta edukacyjna

  • Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem
  • Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Szkoła Branżowa I Stopnia (zawody: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik)
  • Szkoła Policealna (technik administracji, technik archiwista)

Więcej informacji w zakładce poszczególnych placówek.

Oferta pobytu – Dom Mieszkalny:

  • uczniowie mieszkają w pokojach 2 osobowych
  • płatność tylko za żywienie
  • brak odpłatności za pobyt (stawka żywieniowa na dzień. 1.09.2021 rok to 18 zł/dzień – pełne wyżywienie śniadanie, obiad, kolacja).

Dom mieszkalny funkcjonuje w trybie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu – za wyjątkiem przerw świątecznych, długich weekendów, ferii zimowych, wakacji letnich, wybranych weekendów.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Dom Mieszkalny.