Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Koła zainteresowań

W Ośrodku uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań:

Uczniowski Klub Sportowy – „Bez Barier” – Facebook

Europa okiem podróżnika – organizuje wycieczki zagraniczne, na których realizowane są aktywne warsztaty językowe

Kółko plastyczne “Lekko SZTUKnięci” – na którym uczniowie rozwijają swoje talenty plastyczne

Klub Absolwenta – realizuje spotkania, wycieczki i inne ciekawe formy spędzania czasu w gronie absolwentów, nauczycieli, rodziców i wszystkich chętnych

Koło automatyki i robotyki – pozwala wszystkim zainteresowanym nowoczesnymi technologiami zgłębić tajniki nowoczesnych technologii związanych z elektroniką, automatyką i programowaniem

Koło dziennikarskie – uczniowie redagują na nim szkolną gazetkę „Wózek”
Gazetka wózek

Grupa teatralna „Bezsenni” – rozwijające talenty aktorskie