Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Kadra kierownicza

Cyprian Konieczny – Dyrektor Ośrodka
Tel.: 61-847-30-95

Tomasz Klinowski – Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
Tel.: 61-847-30-95

Izabela Chołody – Wicedyrektor do spraw wychowawczych
Tel.: 61-847-59-12

Lidia Domańska – Wicedyrektor ds. Przedszkola
Tel.: 61-867-53-13

Monika Kamińska – wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Tel.: 61-847-20-95

Monika Szeszycka – Wicedyrektor ds. ortodydaktyki (Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne)
Tel.: 61-847-30-95

Bogna Jokiel – kierownik warsztatów szkolnych (szkolnictwo zawodowe; egzaminy zawodowe).
Tel.: 61-847-20-95

Spotkania w ramach dyżuru możliwe są w każdy dzień tygodnia, po wcześniejszym ustaleniu terminu (zależnie od potrzeb).

Zachęcamy także do kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.