Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu
godlo

Kadra kierownicza

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy w szczególności jednak w godzinach:

Cyprian Konieczny – Dyrektor Ośrodka
Tel.: 61-847-30-95

Monika Żerdzińska – Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
Tel.: 61-847-30-95

Teresa Kopeć – Wicedyrektor do spraw wychowawczych
Tel.: 61-847-59-12

Lidia Domańska – Wicedyrektor ds. Przedszkola
Tel.: 61-867-53-13

Monika Kamińska – wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej
Tel.: 61-847-20-95
Dyżur dla rodziców po ind. ustaleniu.

Monika Szeszycka – Wicedyrektor ds. ortodydaktyki (Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne)
Tel.: 61-847-30-95

Bogna Jokiel – kierownik warsztatów szkolnych (szkolnictwo zawodowe; egzaminy zawodowe).
Tel.: 61-847-20-95

Godziny dyżurów:

Dyżury – kadra kierownicza [PDF]

Zachęcamy także do kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.