Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Hymn Ośrodka

HYMN

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu

 Słowa:      Hanna Kaczmarek (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu)

Muzyka:   Katarzyna Stroińska (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu)

 

 1. Jeden dzięki drugiemu

     Biegłym w sztuce staje się.

     Słowa mistrza Tylewicza,

     Jeden drugiemu podaje:

Ref.:

Mój przyjacielu zawsze walcz!

                         Nawet, gdy chmury przygna wiatr.

                         Praca nad sobą ważna rzecz!

                         Wybieraj raczej być niż mieć.

                                   Praca nad sobą ważna rzecz!

                                   Wybieraj raczej być niż mieć.

2. Kształcić się to przesłanie

     Aby dumny był z nas znów

     Autorytet, wychowawca,

     Nauczyciel z uczniowskich snów.

Ref.:

 

3. Sportem usprawniać ciało,

     Nigdy nie tracić ducha!

     Ojczyźnie służyć z ochotą,

     Najdoskonalsza nauka.

Ref.: