Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu

Kontakt

Dane kontaktowe:

Adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 78/82
60-569 Poznań
e-mail: sekretariat@sosw.poznan.pl
telefony: Sekretariat Ośrodka: 61-847-30-95
Centrala: 61-847-20-95
Internat: 61-847-59-12
Dział księgowości: 61-847-20-95 wew. 36
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem: 61-867-53-13
NIP: KONTA: NIP: 781-16-15-093
Konto Ośrodka (PKO BP): 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367
Konto Rady Rodziców (Santander Bank Polska S.A.): 28 1090 1346 0000 0001 4906 8524

Godziny dyżurów:

Dyżury – kadra kierownicza [PDF]

Zachęcamy także do kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku   8:00 – 14:00,

w wakacje czynny od godziny  7:00 – 13:30

 

Mapka dojazdu:

Wyświetl większą mapę