Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Kontakt

Dane kontaktowe:

Adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 78/82
60-569 Poznań
e-mail: sekretariat@sosw.poznan.pl
telefony: Sekretariat Ośrodka: 61-847-30-95
Centrala: 61-847-20-95
Internat: 61-847-59-12
Dział księgowości: 61-847-20-95 wew. 36
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem: 61-867-53-13
NIP: KONTA: NIP: 781-16-15-093
Konto Ośrodka (PKO BP): 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367
Konto Rady Rodziców (Santander Bank Polska S.A.): 28 1090 1346 0000 0001 4906 8524

Sekretariat:

czynny od poniedziałku do piątku   7:00 – 14:00,

Kadra kierownicza:

Cyprian Konieczny – Dyrektor Ośrodka
Tel.: 61-847-30-95

Tomasz Klinowski – Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
Tel.: 61-847-30-95

Izabela Chołody – Wicedyrektor do spraw wychowawczych
Tel.: 61-847-59-12

Lidia Domańska – Wicedyrektor ds. Przedszkola
Tel.: 61-867-53-13

Monika Kamińska – wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Tel.: 61-847-20-95

Monika Szeszycka – Wicedyrektor ds. ortodydaktyki (Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne)
Tel.: 61-847-30-95

Bogna Jokiel – kierownik warsztatów szkolnych (szkolnictwo zawodowe; egzaminy zawodowe).
Tel.: 61-847-20-95

Spotkania w ramach dyżuru możliwe są w każdy dzień tygodnia, po wcześniejszym ustaleniu terminu (zależnie od potrzeb).Zachęcamy także do kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Mapka dojazdu:

Wyświetl większą mapę