Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Szkoła Branżowa I Stopnia – informacje

Szkoła Branżowa I Stopnia oferuje naukę w trzech zawodach:

 • zawody: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik 
 • cykl kształcenia: 3 lata
 • podbudowa: szkoła podstawowa

Zawód: ELEKTRONIK

Ogólna charakterystyka zawodu

Elektronicy zajmują się produkcją, serwisem i instalacją urządzeń elektronicznych. Elektronik, to zawód związany z nowoczesnością, ciągłym postępem technicznym.

Elektronicy mogą specjalizować w następujących dziedzinach:

 • Produkcja urządzeń elektronicznych. Elektronik może być zatrudniony przy produkcji różnego rodzaju sprzętu elektronicznego.
 • Instalowanie urządzeń elektronicznych. Elektronik w tej specjalności wykonuje instalacje systemów alarmowych, telewizji przemysłowej i monitoringu, sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.
 •  Serwis urządzeń elektronicznych. Elektronik wykonuje naprawy sprzętu elektronicznego takiego jak radia, telewizory, komputery czy telefony.
 • Handel. Osoby z wykształceniem elektronicznym mogą być zatrudnione przy sprzedaży urządzeń elektronicznych w hurtowniach, sklepach ze sprzętem elektronicznym, biurach handlowych.
 • Projektowanie. Odpowiednio przygotowany elektronik może pracować jako projektant urządzeń elektronicznych lub instalacji urządzeń elektronicznych.
 • Programista systemów mikroprocesorowych i automatyki. Elektronicy wyspecjalizowani w programowaniu mogą znaleźć zatrudnienie jako programiści układów automatyki instalowanych na liniach produkcyjnych oraz mikroprocesorów instalowanych w różnych urządzeniach elektronicznych.
 •  Obsługa urządzeń informatycznych. Elektronik może wykonywać prace związane z wytwarzaniem i obsługą różnego rodzaju sprzętu informatycznego, jak komputery czy drukarki.

Możliwości zatrudnienia

Elektronicy mają wiele możliwości podjęcia pracy. Zgodnie z wyżej wymienionymi specjalizacjami zawodowymi, elektronicy mogą pracować:

 • w serwisie sprzętu elektronicznego,
 • przy produkcji i montażu urządzeń elektronicznych, gdzie obsługują nowoczesne maszyny do produkcji wielkoseryjnej lub przy montażu niewielkich serii wyrobów,
 • przy projektowaniu i instalacji anten, sieci komputerowych, systemów alarmowych i telewizji przemysłowej,
 • w serwisie i montażu sprzętu informatycznego, komputerów i drukarek,
 • przy uruchamianiu i obsłudze urządzeń automatyki w nowoczesnych liniach produkcyjnych,
 • w handlu, gdzie zajmują się sprzedażą urządzeń elektronicznych.

Elektronik może także prowadzić własną firmę i wykonywać usługi instalacyjne oraz serwisowe na własny rachunek. Zawód elektronika należy do zawodów dobrze opłacanych.

Predyspozycje do zawodu elektronika

Najważniejszą cechą kandydata do zawodu jest posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych oraz uzdolnień manualnych. Ponadto kandydata powinny cechować:

 • zainteresowania techniczne,
 • gotowość do samokształcenia,
 • umiejętność współpracy,
 • koordynacja sensomotoryczna,
 • wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna,
 • podzielność uwagi, spostrzegawczość.

Wiele prac w zawodzie elektronika może być wykonywanych przez osoby niepełnosprawne, również poruszające się na wózkach. Dotyczy to szczególnie prac projektowych, programowania, handlu, niektórych prac serwisowych i montażowych.


Zawód: MAGAZYNIER LOGISTYK

Czego uczysz się na zajęciach?

 • obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych, jak i spedycyjnych,
 • obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu,
 • obsługi zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzenie logistyczne i dystrybucję.

Predyspozycje do wykonywania zawodu magazynier logistyk

Magazynier powinien wykazać się zamiłowaniem do porządku, odpowiedzialnością oraz uczciwością. Jeśli w zakresie obowiązków jest również sprzedaż towarów, to mile widziane będą umiejętności z zakresu obsługi klienta, czyli komunikatywność i kultura osobista. Powinna to być osoba, która jest sprawna fizycznie. Ważne są dobry wzrok, słuch i dobra pamięć. Wymagana jest często umiejętność obsługi komputera oraz prawo jazdy kat. B. Trzeba również posiadać uprawnienia do obsługi różnego typu wózków podnośnikowych.

Co po szkole?

Typowe stanowiska pracy dla magazyniera-logistyka to: magazynier w  firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz logistyk w centrach logistycznych.


Zawód: OGRODNIK

Czego nauczysz się na zajęciach?

Praca w zawodzie ogrodnika polega na uprawie i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem uprawy mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami. Ogrodnik producent rozmnaża rośliny uprawne. Przygotowuje też glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe, tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie.

Co po szkole?

Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.