KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice,

Na podstawie rozporządzeni ministra edukacji i nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z organem prowadzącym w okresie od 26 października br. do dnia 8 listopada br. zawiesza stacjonarne zajęcia w szkołach ponadpodstawowych Ośrodka ( Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa, Szkoła Policealna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy).

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w formie zdalnej w wykorzystaniem platformy TEAMS.

O szczegółach nauczania zdalnego poinformujemy Państwa poprzez e-dziennik Librus.

W tym terminie normalnie funkcjonowało będzie Przedszkole dla dzieci z autyzmem (przy ulicy Płowieckiej 5 ) oraz Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem (klasy I-VIII). Przypominam jednocześnie, że dzieci powinny trafiać do placówki bez objawów chorobowych czy temperatury na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym dowóz dzieci/uczniów przedszkola oraz klas I-VIII do szkoły podstawowej pozostaje bez zmian.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami; dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor Ośrodka udostępni sprzęt komputerowy lub zorganizuje zajęcia stacjonarne w placówce. Proszę w tym celu o kontakt z sekretariatem Ośrodka.

Z poważaniem

C. Konieczny

Dyrektor Ośrodka

Więcej wydarzeń…