Spotkanie z fotografią

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie z Krzysztofem Szymoniakiem – poetą, prozaikiem i dziennikarzem z Gniezna, wykładowcą akademickim UAM w Poznaniu, i poznańskiej Wyższej Szkole Języków Obcych, gdzie wykłada dziennikarstwo oraz prawo prasowe i wiedzę o mediach. Poeta jest współzałożycielem Gnieźnieńskiej Grupy Poetyckiej „Drzewo”.

Gościa i zebranych uczestników spotkania przywitała P. Dyrektor Elżbieta Olszak. Następnie Krzysztof Szymoniak opowiedział o sobie i swojej twórczości. Pokazał nam mnóstwo ciekawych zdjęć oraz zdradził nam kilka tajników fotografii. Na zakończenie wszyscy mieli możliwość porozmawiania z twórcą o fotografii i poezji.

T.F.